Ženské pánevní dno

Pánevní dno náhledový obrázek

Co je pánevní dno?
Pánevní dno je vazivově-svalová struktura nacházející se v pánvi. Je složena ze tří vrstev svalstva, rozpínajícího se mezi sedacími hrboly, sponou stydkou a kostrčí. Slouží jako opora
a nosník pro pánevní orgány. Svou aktivitou reaguje na aktivitu bránice, břišních svalů
a hlubokých svalů páteře. Účastní se tedy i dechového mechanismu a má svůj podíl
na celkovém držení těla.
Pánevní dno je propojené s limbickým systémem – jednou z nejstarších částí mozku. Reaguje na to, jak se cítíme a jak si dokážeme poradit se stresovými situacemi.

Pánevní dno - kosti

Potíže se svaly pánevního dna jsou velmi intimním tématem, které se týká zejména žen.
Příliš stažené pánevní dno i povolené pánevní dno s sebou nese nepříjemné následky.
Je totiž spojené s inkontinencí, funkční sterilitou (potíže s otěhotněním), bolestivou menstruací či bolestí při pohlavním styku. 

Projevy potíží se svaly pánevního dna:
– močová inkontinence
– bolestivá menstruace
– potíže s otěhotněním
– bolest při pohlavním styku
– bolesti zad a pánve
– prolaps (pokles) pánevních orgánů

Naštěstí tyto projevy mají řešení a tím je správné cvičení.

Cvičení ženské pánevní dno 2

Stresová inkontinence
Takzvaná stresová inkontinence se vyznačuje únikem moči vlivem náhlého zvýšení nitrobřišního tlaku, např. při kašli, kýchnutí, skákání na trampolíně či zvedání těžkého břemene.
V těchto situacích dojde k významnému stlačení pánevního dna, které klesne a dojde k úniku moči. Vzniká vlivem povolených svalů pánevního dna, ke kterému mají více předpokladů ženy.
Příčinou může být těhotenství, porod nebo úbytek hormonů v období klimakteria. V tomto případě by vás mělo zajímat, jak posilovat pánevní dno.

Skákání

Bolestivá menstruace
Dysmenoreu (bolestivou menstruaci) často provází bolesti bederní a křížové oblasti,
které se zhoršují v premenstruačním období a v prvních dnech menstruace.
Působením hormonálních vlivů dochází přechodně k 
uvolnění vazů, podobně jako
v těhotenství, což u některých žen ovlivňuje náchylnost spodních zad ke vzniku blokád. 

Bolest

Potíže s otěhotněním
Funkční sterilita je obecný termín, který se v medicíně používá pro označení stavu,
ve kterém se ženě nepodaří otěhotnět
více než rok při pravidelném (2× týdně a více) pohlavním styku. Příčiny mohou být buďto organické (problémy dělohy nebo vaječníků, hormonální vlivy, endometrióza atd.) anebo funkční. Mezi funkční příčiny patří poruchy pohybového aparátu nebo psychogenní poruchy. 

Funkční poruchy mají tendenci se na sebe vzájemně nabalovat a přenášejí se do pohybového aparátu v podobě změn svalové tenze nebo kloubních blokád. S těmito poruchami však umí fyzioterapie úspěšně pracovat, díky fyzioterapeutickým technikám dochází ke zlepšení prokrvení celé dutiny břišní, a tedy i gynekologických orgánů.

 

Problém s otěhotněním

Bolest při pohlavním styku
Bolest nebo diskomfort při pohlavním styku je odborně označována jako dyspareunie.
Dále se mohou objevit pánevní bolesti, tlaky v oblasti hráze, střevní potíže nebo inkontinence stolice.
Příčiny mohou být různé, nejdříve je tedy důležité nechat se vyšetřit u odborníka. 

Bolest při pohlavním styku

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PÁNEVNÍM DNEM U ŽEN 

Fyzioterapeutické vyšetření svalů pánevního dna
Svaly pánevního dna vyšetřuji vaginálně ve třech polohách:
vleže
v polosedě
ve stoje

V návaznosti na vyšetření vyberu vhodnou pomůcku (edukátor, vaginální závaží nebo elektro stimulaci) a připravím
tréninkový plán, který obsahuje cviky na pánevní dno.
Domů si odnesete pomůcky i plán, v kterém se dozvíte, jak posílit pánevní dno,
a podle kterého budete cvičit. Po 6 až 8 týdnech přichází kontrola. Při práci používám cviky
Ludmily Mojžíšové a ACT therapy

Cvičení ženské pánevní dno

Metoda Ludmily Mojžíšové
Metoda Ludmily Mojžíšové je úspěšná reflexivní léčebná metoda, která vznikla na základě dlouholeté rehabilitační praxe zdravotní sestry Ludmily Mojžíšové v léčbě bolestí páteře.
Tato metoda využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby, masáže a tepelné procedury. Léčba se zaměřuje na páteř, pánev a svaly celého těla.

Léčba funkční neplodnosti byla paradoxně zpočátku pouhým „vedlejším účinkem“.
Po čase, během něhož paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala uznávanou první volbou v léčbě funkční ženské neplodnosti a inkontinence.

Metoda Lucie Mojžíšové

Page BreakMetoda ACT

V urogynekologii se hojně využívá ACT k nápravě:
dysfunkčních svalů pánevního dna
– stresové močové inkontinence
– funkční sterility
– obtíží spojených s těhotenstvím
 – poporodních stavů.

Pomocí metody ACT se aktivují svaly pánevního dna v globálních pohybových vzorech.

Akrální koaktivační terapie (ACT) využívá poloh motorického vývoje dítěte společně
s motorickým učením. V praxi to znamená aktivaci pohybových vzorů při vzpěru o akrální (koncové) části končetin, jako je patka dlaně a pata. Ty tvoří opěrné body, které napomáhají
k napřímení páteře. Pravidelným cvičením této metody dochází k napřímení a stabilizaci páteře a končetin. Dále má pozitivní účinky i na změny svalového napětí.

Pelvis female

Diskrétnost především
Potíže se svalstvem pánevního dna mohou mít výše uvedené následky, o kterých se mnoho žen bojí mluvit. Při jejich dlouhodobém trvání mohou být příčinou psychosociálních potíží,
jako jsou stud až úzkost, ztráta sebedůvěry a následné vyhýbání se společnosti.
Také často vedou k omezování pohybu a sportovních aktivit. Rovněž může dojít i k narušení rodinných a partnerských vztahů.

Trápí-li vás některé z těchto velmi intimních problémů nemusíte se ničeho obávat. Konzultace probíhají velmi diskrétně u mě v ordinaci.
Cvičit už budete podle připraveného tréninkového plánu v bezpečí domova.

Sdílet tento článek

Načíst více

Uncategorized

Terapie jizev podle Mgr. Jindřišky Mlčkové

V tomto článku vám představím tuto stále častěji diagnostikovanou nemoc,
její projevy, pravděpodobné příčiny a hlavně možnosti zmírnění problémů a potíží spojené s touto nemocí.

Máte zájem o konzultaci?

Lucie Kaasová fyzioterapeutka
Přejít nahoru